gps.mitel.pl
Menu

Leasing

Operacyjny


Druk i procesy z nim związane stanowią w wielu przypadkach element decydujący o efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Firmy coraz częściej dostrzegają istotę tej sfery i korzyści płynące z inwestycji w nowoczesną flotę drukującą. Aby zachować płynność finansową i pozostać konkurencyjnymi na rynku, poszukują najlepszych form finansowania.
Omawiając rozwój rynku leasingowego, warto zwrócić uwagę na rosnącą świadomość klientów. Cena nie jest już jedynym aspektem, na jaki zwracają uwagę, coraz większe znaczenie ma jakość obsługi oraz indywidualne podejście.
Autorka jest kierownikiem ds. kontrolingu i audytu wewnętrznego w firmie
 Konica Minolta Business Solutions Polska 


Kiedy warto sięgnąć po leasing?

Im bardziej dynamicznie rozwija się firma, tym większe ma zapotrzebowanie na środki. Choć wypracowuje duże zyski, to fakt tego powodzenia najlepiej wskazuje na chłonność rynku i dowodzi potrzeby zwiększania produkcji.
W takiej sytuacji dla podtrzymania dynamiki rozwoju firmy warto skorzystać z obcych źródeł zasilania, mimo że te cudze środki stanowią dodatkowy koszt. Jeśli bowiem zastosuje się tzw. rachunek utraconych korzyści, łatwo się dowiedzie, że takie rozwiązanie jest korzystniejsze – daje mimo wszystko dodatkowe zyski – niż ograniczenie produkcji do rozmiarów, na jakie pozwala finansowanie działalności wyłącznie zwłasnych kapitałów.
Do uwarunkowań ściśle ekonomicznych dochodzi jeszcze cała infrastruktura prawno-podatkowa, w której działa każda firma. Ta zaś sprawia, że w wielu przypadkach korzystniej jest sięgnąć po obce źródła niż finansować się z własnych zasobów.
lasing
 • Firma nie chce inwestować środków własnych
 • Firma nie chce naruszać zdolności kredytowej
 • W ramach posiadanych środków Firma chce zwiększyć wielkość zamówienia
 • Firma poszukuje finansowania elastycznego, dostosowanego do jej możliwości i charakteru działalności
 • Obniżenie kosztów podatkowych – rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu, a więc zmniejsza podstawę opodatkowania.

Dlaczego leasing?

Znalezienie dostatecznych środków na funkcjonowanie firmy to dla wielu przedsiębiorców jedno z głównych zadań do rozwiązania. Dotyczy to ich zarówno wtedy, gdy zaczynają stawiać pierwsze kroki biznesie, jak i wówczas, gdy na rynku stąpają pewnie i nie mają problemów z pozyskaniem nowych zamówień na swoje produkty – towary lub usługi.
 • Leasingodawca finansuje całą inwestycję łącznie z podatkiem VAT (leasing operacyjny).
 • Klient odlicza VAT płacony ratami leasingowymi od bieżącego należnego VAT-u.
 • W leasingu operacyjnym raty oraz wpłata własna (czynsz inicjalny) w całości stanowią dla Klienta koszt uzyskania przychodu.
 • Leasing nie obciąża zdolności kredytowej Klienta występuje bowiem jako koszt.
 • Leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury w porównaniu do uzyskania kredytu bankowego.
 • Zamiast zaświadczenia z US wystarczy oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec Skarbu Państwa.
 • Harmonogramy spłat dopasowuje się do indywidualnych potrzeb Klienta
 • Leasing to szybkie i wygodne zewnętrzne finansowanie, dzięki któremu Klient może własne środki przeznaczyć na bieżącą działalność operacyjną
 • Inwestycja zarabia sama na spłacenie rat leasingowych
leasing

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny polega na przekazaniu przez finansującego (leasingodawcę) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego (lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków) korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe). Zazwyczaj okres trwania umowy leasingu operacyjnego jest krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, jednak okres ten nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu

.leasing

Przedmiotem leasingu operacyjnego mogą być przede wszystkim sprzęt komputerowy,urządzenia drukujące oraz wielofunkcyjne a także oprogramowanie, samochody osobowe i samochody ciężarowe oraz zespoły urządzeń. Istotne znaczenie ma nadzór ze strony leasingodawcy nad utrzymaniem przedmiotu w stanie należytym. Raty leasingowe wraz z opłatą wstępną stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Leasing operacyjny dla celów podatku VAT jest traktowany jako usługa, a podatek jest naliczany od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego (leasingobiorcę).

Nasi Leasingodawcy

 EFL pobrane (17) pobrane (15) pekao-leasing_f

 

 


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź macie jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.

15-113 Białystok,
ul. Gen. W.Andersa 38 lok 510

zobacz na mapie

80-844 Gdańsk 
ul. Heweliusza 11 lok.811

zobacz na mapie

19-300 Ełk,
ul. Suwalska 69A

zobacz na mapie

00-890 Warszawa
ul. Grzybowska 87

zobacz na mapie

 

10-417 Olsztyn
ul. Trylińskiego 2

zobacz na mapie

Infolinia 801 50 50 05

e-mail: mitel@mitel.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pn-pt 7:30 – 15:30

POLITYKA PRYWATNOŚCI MITEL MICHAŁ SZORC

napisz do nas