gps.mitel.pl
Menu

Aktywna Tablica 2020-2024

Minęło już wiele lat, gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy o urządzeniach interaktywnych. Bardzo szybko urządzenia interaktywne zdobyły uznanie wśród użytkowników tego sprzętu, początkowo stały się bardzo popularne w Wielkiej Brytanii, USA, w tej chwili zdobywają coraz większą renomę w naszym kraju.

Kto może wziąć udział w programie Aktywna Tablica?

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej- publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

Jakie wymagania muszą spełniać szkoły przystępujące do programu?

szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 szkoły ponadpodstawowe
 1. posiadają dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 30 Mb/s
 2. posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
  1. laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym,
   • oprogramowaniem biurowym,
   • oprogramowaniem antywirusowym,
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  2. router;
 3. w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
 4. w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 5. posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź macie jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.

15-113 Białystok,
ul. Gen. W.Andersa 38 lok 510

zobacz na mapie

80-844 Gdańsk 
ul. Heweliusza 11 lok.811

zobacz na mapie

19-300 Ełk,
ul. Suwalska 69A

zobacz na mapie

00-890 Warszawa
ul. Grzybowska 87

zobacz na mapie

 

10-417 Olsztyn
ul. Trylińskiego 2

zobacz na mapie

Infolinia 801 50 50 05

e-mail: mitel@mitel.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pn-pt 7:30 – 15:30

POLITYKA PRYWATNOŚCI MITEL MICHAŁ SZORC

napisz do nas