gps.mitel.pl
Menu

Szkolenia dla edukacji

szkolenia dla edukacji

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji marcowych za udział, mamy nadzieję że dostarczyliśmy Państwu wielu nowych inspiracji do prowadzenia zajęć lekcyjnych. O ponownych konferencjach będziemy informować na bieżąco drogą elektroniczną oraz zapraszam do odwiedzin naszej strony na której również znajdą się wszystkie informację.


Lista szkoleń wiosna -lato 2019


1. MULTIMEDIA W DYDAKTYCE

Zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi
urządzeń multimedialnych wspomagających
proces kształcenia.
Rozwijanie umiejętności samodzielnego
tworzenia materiałów dydaktycznych z
wykorzystaniem multimediów,
Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i
modyfikacji materiałów multimedialnych z
zasobów internetowych.
CELE SZKOLENIA:
– Banki zdjęć – bezpłatne zdjęcia i grafika wektorowa do celów edukacyjnych (prezentacje, plakaty,
materiały na stronę internetową, blog i FB szkoły).
– Edycja grafiki na potrzeby opracowania ćwiczeń dydaktycznych (tworzenie napisów na grafice, podpisów
na zdjęciach z konkursów, materiałów instruktażowych dla ucznia, itp.).
– Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w wielu aktywnościach na bazie bezpłatnego oprogramowania
adresowanego do edukacji (puzzle, testy, krzyżówki, przeciągnij-upuść, milionerzy, oś czasu,
memory/pary, zadanie z lukami, przyporządkowanie punktów na mapie).
– Tworzenie multimedialnych plakatów oraz plakatów video.
– Grywalizacja. Tworzenie interaktywnych quizów oraz automatyczne zbieranie raportów.
– Praca zespołowa i projektowa. Współdzielenie informacji z grupą nauczycieli lub uczniów zaangażowaną
w projekt.
– Tworzenie materiałów dydaktycznych w formie komiksów i książeczek na bazie bezpłatnego
oprogramowania.
– Zdalne prace domowe oraz materiały dydaktyczne na platformie edukacyjnej

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


2. NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE
PRACĘ METODĄ PROJEKTOWĄ

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli
z nowoczesnymi metodami prowadzenia
lekcji – aktywizującymi uczniów,
wprowadzającymi interakcje między nimi
a pedagogami oraz indywidualizującymi
nauczanie. Podczas intensywnych zajęć
nauczyciele zdobywają wiedzę potrzebną do
swobodnego korzystania z narzędzi
cyfrowych w dydaktyce.
CELE SZKOLENIA:
Jak narzędzia ICT wspomagają pracę
projektową?
– Organizowanie
– Planowanie i przydzielanie zadań
– Porządkowanie
– Gromadzenie dokumentacji projektowej,
współdzielenie zasobów i informacji, analiza
– Przydzielanie ról i zadań zespołom
– Komunikacja
– Kontrola postępów
– Prezentacja rezultatów.
Dobór narzędzi ICT do pracy metodą
projektową adekwatnie do specyfiki
realizowanego projektu (z uwzględnieniem
aplikacji na komputery i smartfony)
PROGRAM SZKOLENIA:
– Utworzenie modelowego projektu w
oparciu o wybrane narzędzia ICT.
– Narzędzia ICT prezentujące rezultaty
projektu:
– Strony WWW
– Filmy
– Zdjęcia z elementami animacji i filmu
– Prezentacje 3D
– Interaktywne plakaty
– Aplikacje na smartfony
– Infografika
– QR Code
– Platformy do tworzenia publikacji
cyfrowych w sieci.
METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


3. E-LEARNING.
WIRTUALNE KLASYPLATFORMY
EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW

Wskazanie sensu wykorzystania narzędzi typowych dla
nauczania zdalnego jako elementów wspomagających
szkolne nauczanie. Wskazanie obszarów procesu
nauczania, w których takie narzędzia stają się szczególnie
przydatne. Przedstawienie głównych zagadnień
dotyczących metodyki nauczania z wykorzystaniem
elementów nauczania zdalnego. Prezentacja wybranych
platform edukacyjnych. Prezentacja szkolnych
zastosowań wybranych platform edukacyjnych. Ćwiczenia
praktyczne dotyczące wykorzystania wybranej platformy
edukacyjnej.
CELE SZKOLENIA:
Możliwości sieciowe w pracy nauczyciela – Wykorzystanie bezpłatnej platformy e-learningowej w procesie dydaktycznym.
Platforma edukacyjna, jako środowisko współpracy i wymiany informacji nauczycieli z uczniami i rodzicami – poznanie
funkcjonalności:
– Wymagania techniczne po stronie nauczyciela i ucznia (sposoby udostępniania treści, formaty plików, itp.)
– Tworzenie i publikowanie zadań oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów (moduły do zdalnej pracy z uczniami, tworzenie i
edycja zadań dla uczniów)
– Zarządzania pracą indywidualną i grupową uczniów(zarządzanie klasami i uczniami)
– Projektowanie, wdrażanie i monitorowanie rozwoju wybranych kompetencji wśród uczniów
– Współpraca w środowisku sieciowym
– Monitorowanie postępu prac uczniów: dostęp do szczegółowych raportów i statystyk przedstawiających zdalną pracę uczniów
narzędzia do realizacji zadań projektowych
– Intuicyjne narzędzia do wspierania komunikacji synchronicznej i asynchronicznej w kształceniu zdalnym
– Elektroniczny system oceniania współpracujący z dziennikiem lekcyjnym.
– Narzędzia do prowadzenia prac projektowych
– Aktualna informacja zwrotna od nauczyciela dotycząca prowadzonych prac lub rozwiązanych zadań
– Dostęp do ocen, efektów swojej pracy

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia


4. SZKOŁA W CHMURZEOFFICE
365 DLA EDUKACJI

Szkolenie powstało z myślą o
nauczycielach, którzy poszukują rozwiązań
cyfrowych do moderowania i przekazywania
treści dydaktycznych w wersji elektronicznej.
W tym celu będą wykorzystywane rozwiązania
Dropbox, Google Drive, OneDrive.To
propozycja dla szkół poszukujących prostych i
bezpłatnych rozwiązań technologicznych
pozwalających zaoszczędzić czas, np. na
dystrybucję materiałów dla uczniów, i
pieniądze, np. na kserowanie dodatkowych
materiałów dydaktycznych.
CELE SZKOLENIA:
– omówienie głównych cechy chmury;
– stosowanie standardów i specyfikacji chmury;
– budowanie procesów dydaktycznych z wykorzystaniem chmury;
– zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem chmury;
– wymienienie mierników efektywności zajęć dydaktycznych w wykorzystaniem chmury;
– ocena efektywności zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem chmury.
– Chmura w planowaniu i zarządzaniu
– Office 365 w klasie
– podstawy pracy w chmurze
– poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z założeniem i pracą w chmurze Google.
– udostępnianie i współpraca nad dokumentami (wykorzystanie chmury do pracy grupowej).
– instalowanie i stosowania dodatkowych aplikacji dostępnych w chmurze.
– praca z edytorem tekstu w chmurze. Udostępnianie oraz osadzanie dokumentów. Instalowanie
dodatków do aplikacji.
-podłączanie dodatkowych aplikacji do Dysku Google. Obróbka zdjęć w programie PixlrEdito

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


5. BEZPIECZEŃSTWO

Poprawa świadomości bezpieczeństwa
teleinformatycznego i umiejętności reagowania na zagrożenia.
Dowiemy się jakie cyfrowe ślady pozostawiamy w sieci.
Poznamy zasady, które sprawią, że nie będziemy musieli
obawiać się żadnych zagrożeń . Wiedząc, jak ważny jest
bezpieczny Internet, informacje o zabezpieczeniach warto jak
najprędzej wcielić w życie. Na szczęście, aby odpowiednio
zadbać o bezpieczeństwo w sieci, nie trzeba być informatykiem
CELE SZKOLENIA:
– Podstawy bezpieczeństwa (m.in. zasada „czystego biurka” i „czystego ekranu”),
– Pakiet biurowy i (nie)bezpieczne dokumenty (m.in. bezpieczna konfiguracja pakietu, złośliwe makra, kradzież danych
logowania i inne potencjalne ataki),
– Socjotechnika (m.in. strategie atakującego wraz z planem działania, ponadto omówione zostanie profilowanie, zbieranie
informacji o ofierze i wybieranie najlepszego czasu na atak),
– Polityka Haseł i Kodów Dostępu (m.in. zasady tworzenia, bezpieczna wymiana i przechowywanie, a także prezentacja
„odzyskiwania” hasła i dostępu do systemu operacyjnego),
– Bezpieczne Korzystanie z Internetu
– Przeglądarka Internetowa (m.in. zasady bezpiecznego korzystania, ważne opcje i rozszerzenia),
– Programy Pocztowe (m.in. zasady bezpiecznego korzystania, prezentacja „prawdopodobnie” nigdzie nieopublikowanej techniki
phishingowej i innych),
– Phishing (prezentacja wielu różnych ataków),
– Bezpieczna Bankowość (m.in. bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej, popularne metody działania przestępców,
ataki na bankomaty),
– Złośliwe Oprogramowanie (m.in. weryfikacja i instalacja oprogramowania, ukrywanie prawdziwego rozszerzenia pliku),
– Bezpieczeństwo Usług Mobilnych i Stacjonarnych (m.in. podsłuchiwanie rozmów, Call i SMS Spoofing, Bramki Odbioru SMS i
SMS Premium),
– Bezpieczeństwo w Domu,
– Inne (m.in. kradzież tożsamości wraz z scenariuszem ataku),
– Pytania i Odpowiedzi.

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


oferta szkoleniowa do pobrania


 


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź macie jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.

15-688 Białystok,
ul. Przędzalniana 14 lok. 2

tel. 85 744 83 00
fax 85 744 83 01

zobacz na mapie

19-300 Ełk,
ul. Suwalska 69A

tel. 87 621 37 43
fax 87 624 37 44

zobacz na mapie

Infolinia 801 50 50 05

e-mail: mitel@mitel.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pn-pt 7:30 – 15:30

napisz do nas