gps.mitel.pl
Menu

Szkolenia dla edukacji

szkolenia dla edukacji

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji marcowych za udział, mamy nadzieję że dostarczyliśmy Państwu wielu nowych inspiracji do prowadzenia zajęć lekcyjnych. O ponownych konferencjach będziemy informować na bieżąco drogą elektroniczną oraz zapraszam do odwiedzin naszej strony na której również znajdą się wszystkie informację.


Konferencja „Laboratoria przyrodnicze”

Serdecznie zapraszamy konferencję dotyczą cyfrowych pracowni przyrodniczych, w dniu , 10.09.2019r.- 19-300 Ełk ul. Suwalska 69A, od godz. 11:30 do 14:00, 11.09.2019r.-10-220 Olsztyn,ul. Kasprowicza 4, „Koszary Funka”od godziny 09:00 do 12:00 prosimy o jak najszybszą rejestrację za pomocą formularza poniżej.

Tematyka:

-Laboratoria cyfrowe „Einstein”

-Innowacyjny sprzęt i jak łatwo jest prowadzić lekcje z jego pomocą.

Uwaga ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie dla nauczycieli

* - pola obowiązkowe

Imię i nazwisko *

Placówka *

Stanowisko *

NIP *

Adres *

Email *

Telefon *

Interesujący temat *

Miejsce szkolenia *

Data szkolenia *

 


Lista szkoleń lato-jesień 2019


1. MULTIMEDIA W DYDAKTYCE

Zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi
urządzeń multimedialnych wspomagających
proces kształcenia.
Rozwijanie umiejętności samodzielnego
tworzenia materiałów dydaktycznych z
wykorzystaniem multimediów,
Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i
modyfikacji materiałów multimedialnych z
zasobów internetowych.
CELE SZKOLENIA:
– Banki zdjęć – bezpłatne zdjęcia i grafika wektorowa do celów edukacyjnych (prezentacje, plakaty,
materiały na stronę internetową, blog i FB szkoły).
– Edycja grafiki na potrzeby opracowania ćwiczeń dydaktycznych (tworzenie napisów na grafice, podpisów
na zdjęciach z konkursów, materiałów instruktażowych dla ucznia, itp.).
– Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w wielu aktywnościach na bazie bezpłatnego oprogramowania
adresowanego do edukacji (puzzle, testy, krzyżówki, przeciągnij-upuść, milionerzy, oś czasu,
memory/pary, zadanie z lukami, przyporządkowanie punktów na mapie).
– Tworzenie multimedialnych plakatów oraz plakatów video.
– Grywalizacja. Tworzenie interaktywnych quizów oraz automatyczne zbieranie raportów.
– Praca zespołowa i projektowa. Współdzielenie informacji z grupą nauczycieli lub uczniów zaangażowaną
w projekt.
– Tworzenie materiałów dydaktycznych w formie komiksów i książeczek na bazie bezpłatnego
oprogramowania.
– Zdalne prace domowe oraz materiały dydaktyczne na platformie edukacyjnej

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


2. NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE
PRACĘ METODĄ PROJEKTOWĄ

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli
z nowoczesnymi metodami prowadzenia
lekcji – aktywizującymi uczniów,
wprowadzającymi interakcje między nimi
a pedagogami oraz indywidualizującymi
nauczanie. Podczas intensywnych zajęć
nauczyciele zdobywają wiedzę potrzebną do
swobodnego korzystania z narzędzi
cyfrowych w dydaktyce.
CELE SZKOLENIA:
Jak narzędzia ICT wspomagają pracę
projektową?
– Organizowanie
– Planowanie i przydzielanie zadań
– Porządkowanie
– Gromadzenie dokumentacji projektowej,
współdzielenie zasobów i informacji, analiza
– Przydzielanie ról i zadań zespołom
– Komunikacja
– Kontrola postępów
– Prezentacja rezultatów.
Dobór narzędzi ICT do pracy metodą
projektową adekwatnie do specyfiki
realizowanego projektu (z uwzględnieniem
aplikacji na komputery i smartfony)
PROGRAM SZKOLENIA:
– Utworzenie modelowego projektu w
oparciu o wybrane narzędzia ICT.
– Narzędzia ICT prezentujące rezultaty
projektu:
– Strony WWW
– Filmy
– Zdjęcia z elementami animacji i filmu
– Prezentacje 3D
– Interaktywne plakaty
– Aplikacje na smartfony
– Infografika
– QR Code
– Platformy do tworzenia publikacji
cyfrowych w sieci.
METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


3. E-LEARNING.
WIRTUALNE KLASYPLATFORMY
EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW

Wskazanie sensu wykorzystania narzędzi typowych dla
nauczania zdalnego jako elementów wspomagających
szkolne nauczanie. Wskazanie obszarów procesu
nauczania, w których takie narzędzia stają się szczególnie
przydatne. Przedstawienie głównych zagadnień
dotyczących metodyki nauczania z wykorzystaniem
elementów nauczania zdalnego. Prezentacja wybranych
platform edukacyjnych. Prezentacja szkolnych
zastosowań wybranych platform edukacyjnych. Ćwiczenia
praktyczne dotyczące wykorzystania wybranej platformy
edukacyjnej.
CELE SZKOLENIA:
Możliwości sieciowe w pracy nauczyciela – Wykorzystanie bezpłatnej platformy e-learningowej w procesie dydaktycznym.
Platforma edukacyjna, jako środowisko współpracy i wymiany informacji nauczycieli z uczniami i rodzicami – poznanie
funkcjonalności:
– Wymagania techniczne po stronie nauczyciela i ucznia (sposoby udostępniania treści, formaty plików, itp.)
– Tworzenie i publikowanie zadań oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów (moduły do zdalnej pracy z uczniami, tworzenie i
edycja zadań dla uczniów)
– Zarządzania pracą indywidualną i grupową uczniów(zarządzanie klasami i uczniami)
– Projektowanie, wdrażanie i monitorowanie rozwoju wybranych kompetencji wśród uczniów
– Współpraca w środowisku sieciowym
– Monitorowanie postępu prac uczniów: dostęp do szczegółowych raportów i statystyk przedstawiających zdalną pracę uczniów
narzędzia do realizacji zadań projektowych
– Intuicyjne narzędzia do wspierania komunikacji synchronicznej i asynchronicznej w kształceniu zdalnym
– Elektroniczny system oceniania współpracujący z dziennikiem lekcyjnym.
– Narzędzia do prowadzenia prac projektowych
– Aktualna informacja zwrotna od nauczyciela dotycząca prowadzonych prac lub rozwiązanych zadań
– Dostęp do ocen, efektów swojej pracy

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia


4. SZKOŁA W CHMURZEOFFICE
365 DLA EDUKACJI

Szkolenie powstało z myślą o
nauczycielach, którzy poszukują rozwiązań
cyfrowych do moderowania i przekazywania
treści dydaktycznych w wersji elektronicznej.
W tym celu będą wykorzystywane rozwiązania
Dropbox, Google Drive, OneDrive.To
propozycja dla szkół poszukujących prostych i
bezpłatnych rozwiązań technologicznych
pozwalających zaoszczędzić czas, np. na
dystrybucję materiałów dla uczniów, i
pieniądze, np. na kserowanie dodatkowych
materiałów dydaktycznych.
CELE SZKOLENIA:
– omówienie głównych cechy chmury;
– stosowanie standardów i specyfikacji chmury;
– budowanie procesów dydaktycznych z wykorzystaniem chmury;
– zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem chmury;
– wymienienie mierników efektywności zajęć dydaktycznych w wykorzystaniem chmury;
– ocena efektywności zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem chmury.
– Chmura w planowaniu i zarządzaniu
– Office 365 w klasie
– podstawy pracy w chmurze
– poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z założeniem i pracą w chmurze Google.
– udostępnianie i współpraca nad dokumentami (wykorzystanie chmury do pracy grupowej).
– instalowanie i stosowania dodatkowych aplikacji dostępnych w chmurze.
– praca z edytorem tekstu w chmurze. Udostępnianie oraz osadzanie dokumentów. Instalowanie
dodatków do aplikacji.
-podłączanie dodatkowych aplikacji do Dysku Google. Obróbka zdjęć w programie PixlrEdito

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


5. BEZPIECZEŃSTWO

Poprawa świadomości bezpieczeństwa
teleinformatycznego i umiejętności reagowania na zagrożenia.
Dowiemy się jakie cyfrowe ślady pozostawiamy w sieci.
Poznamy zasady, które sprawią, że nie będziemy musieli
obawiać się żadnych zagrożeń . Wiedząc, jak ważny jest
bezpieczny Internet, informacje o zabezpieczeniach warto jak
najprędzej wcielić w życie. Na szczęście, aby odpowiednio
zadbać o bezpieczeństwo w sieci, nie trzeba być informatykiem
CELE SZKOLENIA:
– Podstawy bezpieczeństwa (m.in. zasada „czystego biurka” i „czystego ekranu”),
– Pakiet biurowy i (nie)bezpieczne dokumenty (m.in. bezpieczna konfiguracja pakietu, złośliwe makra, kradzież danych
logowania i inne potencjalne ataki),
– Socjotechnika (m.in. strategie atakującego wraz z planem działania, ponadto omówione zostanie profilowanie, zbieranie
informacji o ofierze i wybieranie najlepszego czasu na atak),
– Polityka Haseł i Kodów Dostępu (m.in. zasady tworzenia, bezpieczna wymiana i przechowywanie, a także prezentacja
„odzyskiwania” hasła i dostępu do systemu operacyjnego),
– Bezpieczne Korzystanie z Internetu
– Przeglądarka Internetowa (m.in. zasady bezpiecznego korzystania, ważne opcje i rozszerzenia),
– Programy Pocztowe (m.in. zasady bezpiecznego korzystania, prezentacja „prawdopodobnie” nigdzie nieopublikowanej techniki
phishingowej i innych),
– Phishing (prezentacja wielu różnych ataków),
– Bezpieczna Bankowość (m.in. bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej, popularne metody działania przestępców,
ataki na bankomaty),
– Złośliwe Oprogramowanie (m.in. weryfikacja i instalacja oprogramowania, ukrywanie prawdziwego rozszerzenia pliku),
– Bezpieczeństwo Usług Mobilnych i Stacjonarnych (m.in. podsłuchiwanie rozmów, Call i SMS Spoofing, Bramki Odbioru SMS i
SMS Premium),
– Bezpieczeństwo w Domu,
– Inne (m.in. kradzież tożsamości wraz z scenariuszem ataku),
– Pytania i Odpowiedzi.

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.


oferta szkoleniowa do pobrania


 


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź macie jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.

15-688 Białystok,
ul. Przędzalniana 14 lok. 2

tel. 85 744 83 00
fax 85 744 83 01

zobacz na mapie

19-300 Ełk,
ul. Suwalska 69A

tel. 87 621 37 43
fax 87 624 37 44

zobacz na mapie

Infolinia 801 50 50 05

e-mail: mitel@mitel.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pn-pt 7:30 – 15:30

napisz do nas